mandag 21. januar 2008

Årsmøte

Årsmøte BSI Damefotball 16. januar 2008

1) Presentasjon fra sentralstyret i BSI

- Sentralstyret trenger nye styremedlemmer. Disse sørger for driften av BSI og får en liten økonomisk motytelse. Bare å melde seg!

2) Regnskap

- Må gjennomgås og godkjennes på årsmøtet, men vi har ikke noen oversikt på dette tidspunkt. Marie tar kontakt med styret i BSI fotball (dvs guttene) og sjekker om det er noe vi trenger å gjøre. Regnskap skal være klart til 1.februar. Kan presenteres i forkant av en trening.

3) Treningstider

- Har kontaktet Roar Andersen, daglig leder i Idrettsrådet i Bergen (55595845) om bruk av banen på Gyldenpris. Vi har fått tildelt mandag 16-17, det vil si at vi trener fra 15.30-17. I tillegg har vi onsdager 17.30-19.00.

- Studentsenteret

Siste oppgitte startdato er uke 7. Treningstid er 15.30-17

Vi satser på å trene ute etter påske. Ytret ønsker om å spille fotball når vi er inne, f.eks tureringer.

Det vil koste 45kr pr person hver gang vi vil benytte senteret, viss vi ikke har treningskort på SIB.

4) Treningsopplegg

- Treningsansvarlig:

Mandag – Nina og Ingeborg

Onsdag – Marie, Ingvild, Trine

- Prioritere litt kondisjon nå i januar/feb, så ta litt teknikk i feb/mars, kjøre litt mer kondis rett før sesongen starter. Sørge for varierte treninger.

5) Kamper

- Helge har meldt oss på til serien som sannsynligvis begynner i april.

- Kampansvarlig tar ut laget (7er) i forkant og fordeler slik at de som stiller på trening prioriteres når laget skal tas ut. Holder også oversikt slik at antall kamper fordeles jevnt. Tidligere praksis har vært å kreve at alle som blir tatt ut til laget MÅ stille på siste trenings før kamp. Dette for å samspille laget.

6) Cup

- Vi satser på å være med på cup i Framohallen 09.02.2008 - 10.02.2008. Bindende påmelding, noe Cup-ansvarlig tar seg av.

7) Fester

- Fest lørdag 26. Januar på Sib-boligen på Gyldenpris

- Sosialkomiteen tar seg av planlegging av flere fester utover våren, samt andre arrangementer.

8) Kontingent

- Alle må betale avgiften på 250 kr, eller 400 for et år. Betalingsinformasjonen ligger nå på hjemmesiden. Dette dekker kun denne idretten og ikke innetreninge.r.

- Betalingsinfo ligger på hjemmesiden

9) Skap/utstyr

- Mona har oversikt over skapet på Fantoft og sørger for at låsen blir klippet og tingene flyttet over til studentsenteret.

1!) Valg av nytt styre

- Leder/Kontaktansvarlig : Michelle Hermandsen

- Cup-ansvarlig: Mari Jetlund

- Kampansvarlig: Eirunn Thun (kan ikke ta på seg noe før i april)

- Sosialkomité: Birgitte B. Bua, Ingvild Lysne, Mari Jetlund

- Økonomi/utstyr: Marie Bjelland

I tillegg trenger vi en representant i Styret for BSI fotball slik at vi kan holde oversikt over hva som skjer i forhold til økonomi osv. Foreslått at leder/kontaktansvarlig tar dette.


Ingen kommentarer: