tirsdag 18. september 2007

Betaling

Vil ønske alle nye spillere velkommen til laget og minne om at:BSI-avgift må alle betale, 250,- pr. semester eller 400,- for et helt år. Dette inkluderer forsikring.

Kontigenten betales til kontonummer 3625.56.98278, husk å skrive navnet ditt på giroen! Dette må gjøres så raskt som mulig.

Husk også å sende en mail til Ann Kristin (afa037@student.uib.no) når dette er gjort. I denne mailen må du ha med følgende:
- navn
-adresse
- om du har betalt for 1 eller 2 semester (dvs. 250 eller 400 kr)
-fødselsdato
-telefonnummer

Dette sendes inn til kretsen slik at dere kan få spille kamper:)
-Ann Kristin-

Ingen kommentarer: